Chi Phí Mở Quán Nét 30 Máy

Chi phí mở phòng net 30 máy

1. Chi phí cố định ban đầu

 1. Mặt bằng:
  • Tiền thuê mặt bằng: 10-15 triệu VND/tháng (tuỳ vào vị trí và diện tích)
  • Đặt cọc thuê mặt bằng: 30-60 triệu VND (thường 3 tháng tiền cọc)
 2. Thiết bị và nội thất:
  • Bộ máy: 12 triệu VND/máy x 30 máy = 360 triệu VND
  • Bàn, ghế: 1-2 triệu VND/bộ x 30 bộ = 30-60 triệu VND
  • Thiết bị mạng (router, switch, cáp mạng): 10-20 triệu VND
  • Máy lạnh: 30-50 triệu VND
  • Hệ thống điện, ánh sáng: 10-20 triệu VND
  • Phần mềm quản lý phòng net: 5 – 10 triệu VND
 3. Chi phí khác:
  • Trang trí nội thất, sửa chữa: 10 – 30 triệu VND
  • Giấy phép kinh doanh: 1-3 triệu VND

Tổng chi phí cố định ban đầu: Khoảng 550 triệu VND

2. Chi phí vận hành hàng tháng

 1. Thuê mặt bằng: 10-20 triệu VND/tháng
 2. Internet: 1-2 triệu VND/tháng
 3. Điện nước: 10-15 triệu VND/tháng
 4. Lương nhân viên: 15-25 triệu VND/tháng (2-3 nhân viên)
 5. Khấu hao thiết bị: 5-10 triệu VND/tháng
 6. Chi phí khác (bảo trì, vật tư tiêu hao, vệ sinh): 5-10 triệu VND/tháng

Tổng chi phí vận hành hàng tháng: 40-65 triệu VND

Dự tính doanh thu và lợi nhuận

1. Doanh thu hàng tháng

Giả sử giá dịch vụ:

 • 5.000 VND/giờ trong giờ thấp điểm (60% thời gian)
 • 10.000 VND/giờ trong giờ cao điểm (40% thời gian)

Thời gian hoạt động:

 • Trung bình mỗi máy hoạt động 10 giờ/ngày
 • Tổng số giờ hoạt động trong tháng cho 30 máy: 10 giờ/ngày x 30 máy x 30 ngày = 9.000 giờ

Doanh thu máy :

 • Giờ thấp điểm: 9.000 giờ x 60% x 7.000 VND = 37 triệu VND
 • Giờ cao điểm: 9.000 giờ x 40% x 10.000 VND = 36 triệu VND

Doanh thu Dịch Vụ:

 • Thường trung bình sẽ chiếm 35% doanh thu máy = 25 triệu VND

Tổng doanh thu hàng tháng: 98 triệu VND

2. Lợi nhuận hàng tháng

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí vận hành

 • Lợi nhuận hàng tháng: 98 triệu VND – 40-65 triệu VND = 33 triệu VND đến 58 triệu VND

Phân tích

 • Thời gian hoàn vốn: Với tổng chi phí ban đầu khoảng 550 triệu VND và lợi nhuận hàng tháng trung bình (nếu có) là 33-58 triệu VND, thời gian hoàn vốn có thể dao động từ 12 – 18 tháng.
 • Rủi ro: Nếu lượng khách hàng không đạt kỳ vọng hoặc chi phí vận hành vượt quá dự tính, lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Kết luận

Mở quán net 30 máy cần sự đầu tư lớn và quản lý tốt để đạt được lợi nhuận. Việc nghiên cứu kỹ thị trường, quản lý chi phí chặt chẽ và cung cấp dịch vụ chất lượng sẽ giúp bạn tối ưu hóa cơ hội thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.