{Hướng dẫn} Cấu hình cân bằng tải card mạng CSMBoot Server

{Hướng dẫn} Cấu hình cân bằng tải card mạng CSMBoot Server

Hướng dẫn cách cấu hình cân bằng tải card mạng csmboot server cho server bootrom có nhiều card mạng giúp phân phối tốt hơn công việc của card mạng. Để có được sử dụng nguồn lực tối ưu, tối đa hóa thông lượng, giảm thiểu thời gian đáp ứng, và tránh tình trạng quá tải. cấu hình cân bằng tải card mạng csmboot server Các bước thực hiện cân bằng tải card mạng: Bước 1: Click vào biểu tượng CSMBoot. Bước 2: Trong giao diện CSMBoot –> Cài đặt –> Máy trạm…

Read More